Obchodní právo

  • právo obchodních korporací a jiných právnických osob včetně jejich zakládání, změn, správy, přeměn, due diligence atd.
  • kompletní úprava vztahu statutárních a jiných orgánů k obchodní korporaci, včetně smluv o výkonu funkce
  • závazkové právo – tvorba konkrétních smluv nebo komplexních smluvních dokumentů upravujících činnosti korporace, právní stanoviska
  • právo cenných papírů včetně směnečného a šekového práva
  • právo ochrany hospodářské soutěže, zejm. se zaměřením na nekalou soutěž
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v obchodních sporech
  • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
  • insolvenční řízení
  • advokátní úschovy peněz, cenných papírů, jakož i dalšího movitého majetku

Kontaktujte nás a domluvte si schůzku ještě dnes

Top
CzechGermanEnglish