Odměna

Na základě dohody s klientem lze sjednat následující varianty odměny:

Časová odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena hodinovou sazbou stanovenou na základě dohody s klientem a počtem hodin, jež poskytnutí právní služby skutečně obnášelo.                                 

Tarifní úkonová odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena počtem úkonů právní služby, které jsou v konkrétní věci pro klienta vykonány s tím, že odměna za 1 úkon se bude řídit tzv. advokátním tarifem, tj. vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) dle povahy věci. Tato odměna se uplatní i v těch případech, kdy nedojde k jiné dohodě o výši odměny.

Sjednaná úkonová odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena počtem úkonů právní služby, které jsou v konkrétní věci pro klienta vykonány s tím, že odměna za 1 úkon je dohodnuta s klientem.

Měsíční paušální odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena pevnou měsíční částkou a zahrnuje v sobě předem dohodnutý rozsah hodin poskytování právních služeb s určitým zvýhodněním, pokud jde o výši odměny.

Paušální odměna

Odměna za poskytování právních služeb je určena pevnou částkou za komplexní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při sjednávání právních služeb.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je Česká advokátní komora. V případě, že mezi klientem a advokátem vznikne spor, který se jim nepodaří vyřešit dohodou, je klient oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem. Podrobnější informace jsou uveřejněny na internetových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz.


Kontaktujte nás a domluvte si schůzku ještě dnes

Top
CzechGermanEnglish