Oblasti specializace

Obchodní právo

Občanské právo

Trestní právo

Daňové právo

Pracovní právo

Právo nehmotných statků

Prostřednictvím externích spolupracovníků poskytujeme právní služby i v jiných právních oblastech.